1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" Klient może zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny zwrotu.

2.  Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie. Towar musi być kompletny z dowodem zakupu, posiadać oryginalne opakowanie, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Zwrot należności za odesłany towar dokonywany jest przelewem bankowym na nr rachunku podany przez Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. W takim przypadku Klient ponosi koszty odesłania towaru, które zostaną potrącone przez Serwis w momencie zwrotu należności.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument powinien złożyć stosowne oświadczenie (link do wzoru oświadczenia). Oświadczenie można złożyć wysyłając e-mail na adres reklamacje@ostatniwagon.pl, lub drogą pocztową na adres: ............................................................. Zwracany towar należy odesłać na adres: .................................................................

4. Prosimy o wydrukowanie dołączenie oryginału dowodu zakupu (paragon lub faktura), ułatwi nam to zaksięgowanie zwrotu..

5. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia lub uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera lub pracownika poczty. Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien skontaktować się mailowo na adres reklamacje@ostatniwagon.pl w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany przedmiot, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

6. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.